Nieuws


Overlijden POL KRENN - donderdag 14 december 2017

Beste tuinders van complex de Moustem,

Vanavond bereikte ons het droeve bericht dat Pol Krenn, complexbeheerder van 
volkstuinencomplex De Moustem, vanmiddag plotseling is overleden. Pol was 
tot vandaag druk doende om de belangen van de tuinders van De Moustem te 
behartigen. Zo werd onlangs mede door zijn inzet de schuilhut gerealiseerd 
en was hij gisteren nog in overleg over de biobox op het complex
De Volkstuinvereniging en met name complex De Moustem verliezen in Pol een 
enthousiaste, hard werkende complexbeheerder die daarnaast ook oog en oor 
had voor het wel en wee van de tuinders van  het complex.
We zijn Pol veel dank verschuldigd en zullen hem heel erg missen.
Het bestuur zal u via de website op de hoogte brengen over het afscheid van 
Pol.

Het hoofdbestuur van de volkstuinvereniging.


Terug naar de vorige pagina >